ด้วยทีมวิทยากรของ CME Training Center ที่ เป็นผู้เชี่ยวชาญ เปี่ยมด้วยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในด้านงานบริหาร และการบริการ ที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทธุรกิจและประเภทงาน ของแต่ละองค์กรที่ไม่เหมือนกัน

CME Training Center  มีความยินดีอย่างยิ่งในการให้คำปรึกษา ทั้งการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ซึ่งสามารถตอบโจทย์ได้ครบทุกความต้องการ ทั้งยังให้คำแนะนำ Solution ให้แก่ท่าน โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมได้อย่างคุ้มค่า

สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณไก่
:Training Manager
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-589-3001
E-mial Address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.